Sortida al Banc de Sang

  • 14/11/2016

La setmana pasada amb el Cicle de Auxiliar d'Infermeria (CAI) vam anar al banc de sang i de teixits de Barcelona , vam veure, descobrir i aprendre quins processos té la sang. Ens van explicar que de la sang i altres teixits o com la llet materna i el cordó umbilical també se'n fan donacions i ells són els encarregats de realitzar processos i distribuir-los per tots els hospitals i clíniques de Catalunya. Hem vist pas a pas com s'encarreguen de la sang, d'ordenar-la per grups sanguinis i Rh. Alhora també vam descobrir que d'una donació de sang també podem extreure altres líquids com plaquetes i plasma. Les imatges que veiem mostra la filtració dels glòbuls vermells i blancs. També vam observar com la separaven del plasma, com mantenien les plaquetes en moviment i en una temperatura adequada i com passava per una cadena de control i distribució (anomenat escaletrix) i la portaven a re analitzar o bé la rebutjaven pel qualsevol tipus de malaltia. Molta de la sang que és rebutjada és reutilitzada per a diferents investigacions. Després vam anar a la sala blanca (estèril) on guardaven la sang obtinguda dels cordons umbilicals i guardada en crio-conservació (nitrogen) per a posteriorment poder ser utilitzada en diferents malalties com trasplantaments en casos de leucèmia. Per últim, ens van mostrar els magatzems on es distribueix la sang segons les diferents peticions que sol·liciten els diferents hospitals.

Júlia León, alumne de CAI

Image: